Brandveiligheid staat in Nederland hoog op de agenda en daarom zijn er vele wetten, regels, voorschriften en normeringen om herhaling van dramatische gebeurtenissen te helpen voorkomen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is het altijd mogelijk dat er tóch brand uitbreekt. Dit kan nare gevolgen hebben, voor uw medewerkers, uw pand, producten en inventaris. Het is daarom van belang om ervoor te zorgen dat de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven. Dit begint met brandveilig bouwen en bouwkundige brandpreventie. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van brandwerende bescherming op hout-, beton-, glas- en staalconstructies of het plaatsen van brandwerende afbouw- en schachtwanden en denk ook aan het brandwerend afdichten van naden, wandafsluitingen, kabelgoten en buisdoorvoeringen. Wij hebben alle kennis in huis om ervoor te zorgen dat uw bedrijfspand voldoet aan de WBDBO-eisen uit het Bouwbesluit.

Draagconstructies

Gebouwen worden steeds vaker uitgevoerd met een hoofddraagconstructie opgebouwd uit stalen kolommen en liggers. Deze constructie moet in veel gevallen brandwerend bekleed en behandeld worden om ervoor te zorgen dat - indien er zich een brand voordoet - de constructie niet bezwijkt. Om staal voldoende lang in tact te laten tijdens een brand, is het noodzakelijk een brandwerende isolatie aan te brengen die voorkomt dat het staal te snel opwarmt. Behalve dat de isolatie moet isoleren, mag hij tijdens de brand niet wegvallen. Om de hoofddraagconstructie te beschermen tegen de eis van bezwijken, hebben wij meerdere oplossingen, zoals plaatmateriaal of een brandwerende coating.

Compartimentering en brandwerend afdichten

Een gebouw wordt opgedeeld in verschillende brandcompartimenten. Dit zorgt ervoor dat de brand beheersbaar kan worden gehouden, schade beperkt wordt, gebruikers van het gebouw veilig kunnen vluchten en dat de brandweer de mogelijkheid heeft om hun werk te verrichten. Brandcompartimenten (WBDBO) zijn opgebouwd uit verschillende constructies, zoals wanden, plafonds, en kozijnen. Hierbij zijn de volgende criteria van belang:

  • Vlamdichtheid op afdichting: de constructie mag geen vlammen of hete gassen doorlaten (aangeduid met E).
  • Thermische isolatie betrokken op temperatuur: de niet-verhitte zijde mag niet meer gemiddeld 180°C op enig punt stijgen (aangeduid met I).
  • Thermische isolatie betrokken op straling: de maximale straling, gemeten op 1.000mm mag niet meer bedragen dan 15KW/m² (aangeduid met W).
  • Bezwijken: de constructie mag onder invloed van de belasting niet bezwijken (aangeduid met R).

In veel gevallen lopen door de brandscheiding ook leidingwerk en installaties. Ook deze doorvoeringen moeten brandwerend worden afgedicht. Elke doorvoering heeft zijn eigen aanpak nodig. U ontvangt na afloop van de werkzaamheden een USB-stick met alle tekeningen, registratielijsten, foto's, garantieverklaringen en rapporten van de gebruikte materialen. Wij registreren de doorvoeringen door middel van een speciaal hiervoor ontwikkelde app, dus u heeft ten alle tijde inzicht in de gemaakte doorvoeringen, wij kunnen de logboeken sorteren (per soort doorvoering, verdieping etc.) eventueel kunnen wij de doorvoeringen voorzien van een QR code.

 

Resultaat bouwkundige brandpreventie
Resultaat bouwkundige brandpreventie
Resultaat bouwkundige brandpreventie
Resultaat bouwkundige brandpreventie

Hoe brandveilig is uw gebouw?

Maak een afspraak voor een inspectie.