Nieuwe naam: MAS Bouw & Techniek

masbouw Algemeen
Nieuwsbericht-nieuwe naam

Met ingang van 1 maart 2019 gaan MAS Bouw B.V. en MAS Geveltechniek B.V verder onder één naam: MAS Bouw & Techniek B.V. Reden is dat beide onderdelen binnen MAS B.V. de afgelopen jaren sterk zijn gegroeid. Opdrachten omvatten ook steeds vaker werkzaamheden van beide onderdelen. Door de samenvoeging ontstaat voor opdrachtgevers één centraal loket voor alle diensten. Een nieuwe naam vraagt ook om een nieuw logo en een nieuwe website. De blauw-grijze en rood-grijze logo's zijn vervangen door een grijs logo. Vragen? Neem gerust contact met ons op.