Maritime Hotel, Rotterdam

MAS - Vernieuwen PH-ramen Martime Hotel Rotterdam

Willemskade 13, Rotterdam


In 2015 heeft STC Group het zeven verdiepingen tellende Maritime Hotel in Rotterdam gekocht, gelegen vlakbij de Erasmusbrug en pal aan de Maas. Vanuit deze locatie begeleidt het Scheepvaart en Transport College haar leerlingen en studenten op (V)MBO, HBO en masterniveau en voorziet zij hen tegelijkertijd van een prettige en betaalbare woonomgeving. Het Maritime Hotel was jarenlang de thuishaven voor een groot aantal maritieme erfgoedactiviteiten en -verenigingen. Met de overname van het Maritime Hotel heeft  STC Group zich ook gecommitteerd aan clubs en activiteiten zoals het Apostolaat te Zee, de Nederlandse Zeemanscentrale, Stichting Zeemanshuis, Gezagsvoerdersclub / kapiteinssociëteit, de Vereniging van Gepensioneerde Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, Stichting Vrienden Bibliotheek voor Zeevarenden, Vereniging voor oud-medewerkers Verenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappijen en de 4 mei herdenking.

 

Werkzaamheden


In het pand zijn in 2003 schuiframen van de voormalige De Kock van Gelder (PH 1250) geplaatst die nodig aan een grondige onderhoudsbeurt toe waren. In opdracht van eigenaar STC-Group heeft MAS Bouw & Techniek de volgende werkzaamheden uitgevoerd op 53 kozijnen:

  • demonteren schuifruiten
  • verwijderen vuil
  • profielen inspuiten met siliconevrije glijolie
  • herplaatsen schuifruiten
  • afstellen verende bovendorpel
  • vervangen foam in de bovendorpel
  • vervangen glasprofielen
  • vervangen losse en kapotte U-profielen
  • controle en onderhoud hang- en sluitwerk
  • inspectie totale systeem op optimaal functioneren